SVEGA ADVOKATINKASSO A/S rådgiver om inddrivelse af restancer via tvangsauktioner, ligesom vi rådgiver om pantets rettigheder og hvem der hæfter for hvilke omkostninger, idet vi både beskæftiger os med køb og salg af ejendomme på tvangsauktioner.

Har man pant i en ejendom, er det muligt at foretage udlæg i dette pant og derefter begære ejendommen solgt på tvangsauktion for på den måde at få indfriet sin gæld.

Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at de omkostninger der er ved gennemførsel af en tvangsauktion nemt kan koste mellem kr. 50.000,00 og kr. 100.000,00. Før man begærer en ejendom på tvangsauktion, er det derfor vigtigt at overveje ens pants prioritet i ejendommen, idet dette har betydning for hvem der skal betale omkostningerne.

Når man først har indgivet begæring om salg af en ejendom på tvangsauktion, så skal skyldneren betale samtlige forfaldne restancer, før man som panthaver er forpligtiget til at tilbagekalde tvangsauktionen. Dette er en fordel, hvis man som panthaver har ydelser, der forfalder løbende.