Udsættelse af en lejer
Inddrivelse af en lejers gæld til udlejer kan køre som en almindelig inkassosag, men udlejer har også mulighed for at ophæve lejeaftalen og kræve lejeren udsat af sit lejemål, om nødvendigt med fogedens hjælp, eksempelvis for at undgå at gælden (inkl. evt. istandsættelsesomkostninger) vokser til et højere beløb end depositummet.

Der stilles særlige formkrav til formuleringen af rykker- og påkravsskrivelser, hvis de skal kunne danne baggrund for en ophævelse af lejemålet og en udsættelse af lejeren.

Hvis du ønsker at igangsætte en udsættelsessag mod en lejer, skal vi, udover de oplysninger vi skal bruge for at starte selve inkassosagen op, også bruge følgende materiale:

  • Kopi af lejekontrakten inkl. evt. tillæg
  • Rykkere og gyldigt påkrav (som vi dog også efter nærmere aftale kan afgive)
  • Eventuel ophævelsesskrivelse

Vi påser på vores kunders vegne, at alle formalia er overholdt, og er der tale om et boliglejemål, sørger vi for, at de sociale myndigheder om nødvendigt kontaktes i forbindelse med fogedrettens udsættelse af lejeren.

Er lejer herefter fortsat et beløb skyldigt, eksempelvis istandsættelsesomkostningerne efter fraflytning, og betales restancen ikke trods påkrav herom, bistår vi også med at inddrive kravet som en almindelig inkassosag, hvis udlejer ønsker dette.

Vi rådgiver og bistår flere af landets førende og største ejendomsadministratorer og udlejere på dette område.