Alle medlemmer af en andels- og ejerforening bidrager til dækning af foreningens driftsudgifter (boligafgift eller fællesudgifter).

Ejerforeninger:
Inddrivelse af et medlems gæld til ejerforeningen kan køres som almindelig inkassosag, men de fleste ejerforeninger har tinglyst pant i det enkelte medlems lejlighed til sikkerhed for medlemmets betaling af sin andel af fællesudgifterne, og kan i sidste ende indgive en begæring om tvangsauktion over ejerlejligheden og på den måde få sit tilgodehavende betalt. Begæring om tvangsauktion kan først indgives, når foreningen har fået udlæg for sit tilgodehavende, og det tinglyste pant er ofte relativt beskedent. Derfor er det vigtigt, at ejerforeningen ikke venter for længe, før inddrivelse af restancen påbegyndes.

Andelsforeninger:
I andelsforeninger betales husleje (boligafgift), og ophører en beboer med denne betaling, er det muligt at sætte lejligheden på tvangsauktion.

Det er forholdsvis kompliceret at bortsælge andelsboliger og det er væsentligt at foretage en nøje vurdering af, hvad konsekvensen er for andelsforeningen.

Fælles:
Fælles for ejer- og andelsboligforeninger er, at såfremt foreningen beslutter at igangsætte en tvangsauktionssag mod et foreningsmedlem, skal vi udover de oplysninger vi skal bruge til at starte selve inkassosagen op, også bruge følgende materiale:

  • Foreningens vedtægter
  • Rykker- og påkravsskrivelse
  • Eksklusionsskrivelse
  • Dokumentation for foreningens krav, f.eks. årsregnskab samt referat af eventuelt bestyrelsesmøde, hvor medlemmet ekskluderes.

Omkostninger ved en tvangsauktion pålægges som udgangspunkt den beboer, der ikke betaler.