SVEGA Advokatinkasso har assisteret ejendomssektoren, myndigheder, organisationer, banker, forsyningsselskaber og andre store virksomheder med specialiseret gældsinddrivelse siden 1982. I 2021 overtog vi den af ARGUS Advokatanpartsselskab hidtil drevne advokatinkassovirksomhed. Dette betyder, at SVEGA advokatinkasso nu står for at betjene ARGUS' kunder, nu blot i regi af GALST og under SVEGA Advokatinkasso. 

 

Vores kunder tæller bl.a.:

 • Radius
 • Ørsted
 • DEAS A/S
 • Newsec
 • KODA
 • CEJ A/S
 • Jeudan A/S
 • Spar Nord Bank A/S
 • Evida
 • UBS Bolig (Unges Almene Boligselskab)
 • Attradius Collections
 • Foreningen Landbrug Fødevarer
 • Foreningen Dansk Håndværk
 • Farum Fjernvarme A M B A
 • Foreningen Radiograf Rådet

 

Vi er et advokatfirma beliggende i København med 33 ansatte. Siden 2015 har vi været fast ”ranked” i Legal 500’s liste over de bedste advokatfirmaer i Danmark (det internationalt mest prominente juridiske opslagsværk). Udover vores kerneforretning laver vi pro bono arbejde for de alment velgørende foreninger "Drug Rebels" og ” Foreningen Vi Har Altid Et Valg”.

Vi arbejder for værdiskabelse for vores kunder gennem konstant optimering af inddrivelsesprocesserne, arbejdsgange, standardisering, IT-systemer og brug af ny teknologi. Vores kunder kan bl.a. få onlineadgang til egne sager via vores webportal, så status og saldooplysninger altid er tilgængelige.

Vores sagsbehandling sker i hvert enkelt tilfælde i overensstemmelse med de advokatetiske regler, gældende lovgivning, herunder persondatalovgivningen. Ordentlighed i vores sagsbehandling og kontakt med omverdenen er en central rettesnor i vores virke.
Vi har et helt enkelt priskoncept. I udgangspunktet er det gratis for virksomheden, hvis debitor betaler. Det fortæller vi gerne mere om.

Vi fastlægger sammen med kunden et skræddersyet inddrivelsesforløb med rykkerskrivelser, rykkergebyr, inkassovarsel, rentepålæg, kompensationsgebyr mv.

Uanset en sags kompleksitet fører vi sagen fra vugge til grav (one-stop-one-shop), da vi trækker på resten af advokathusets kompetencer, som dækker almindelig full service advokatvirksomhed.

Som advokatfirma kan vi til forskel fra de fleste inkassobureauer føre sagen til ende via domstolene, hvis det skulle komme dertil.

Kontakt advokat Christian Steen Laursen eller advokat Henrik Drewes Rasmussen.