Svega Inkasso

Hos Svega Advokatinkasso A/S er vi specialister i at inddrive gæld for erhvervslivet.

Vores sagsbehandling sker i hvert enkelt tilfælde i overensstemmelse med de advokatetiske regler, gældende lovgivning, herunder persondatalovgivningen. Ordentlighed i vores sagsbehandling og kontakt med omverdenen er en central rettesnor i vores virke.