SVEGA ADVOKATINKASSO A/S er tilmeldt RKI–Kreditinformation og kan gøre brug af alle de muligheder, der følger heraf, herunder foretage indberetning hertil af de debitorer, der ikke indfrier gælden.

Når debitor er indberettet til et skyldnerregister, afskæres debitor for yderligere kredit eksempelvis hos banker og realkreditinstitutter mv.

Indberetning til RKI kan ske, når kravet er fastslået ved dom eller gælden på anden måde er anerkendt af skyldner. Det er endvidere en betingelse, at kravet er større end kr. 1.000,00. For halv- og heloffentlige krav gælder særlige regler for indberetning..