SVEGA ADVOKATINKASSO A/S bistår forsyningsselskaber med inkassering af deres tilgodehavender, såvel a'conto opkrævninger som slutopgørelse, hvis brugeren fraflytter leveringsadressen eller framelder sig som forbruger. Det sker som en almindelig inkassosag

Betales de løbende a'conto opkrævninger ikke, bistår SVEGA ADVOKATINKASSO med at afbryde forsyningen ved fogedrettens assistance ved en umiddelbar fogedforretning, hvor målere evt. bliver nedtaget, forsyningen plomberet eller forsyningen afbrudt på anden vis.

Hvis du ønsker at igangsætte en sådan umiddelbar fogedforretning med henblik på at afbryde forsyningsforholdet, skal vi, udover de oplysninger vi skal bruge for at starte selve inkassosagen op, også bruge følgende materiale:

  • Forsyningsaftalen
  • Kopi af faktura samt kontoudtog, rykker- og påkravsskrivelser
  • Forsyningsselskabets almindelige betingelser