Inddrivelse af pantedebitors gæld til panthaver kan køre som en almindelig inkassosag, men panthaver kan også indgive en begæring om tvangsauktion over det pantsatte og på den måde få sit tilgodehavende betalt, hvis pantets prioritet rækker til det. Vi hjælper gerne med at vurdere, om en tvangsauktion kan betale sig.

Tvangsauktionsbegæring kan oftest først indgives, når kreditor har fået udlæg for sit tilgodehavende,
Hvis du ønsker at igangsætte en tvangsauktionssag mod en pantedebitor, skal vi, udover de oplysninger vi skal bruge for at starte selve inkassosagen op, også bruge følgende materiale:

  • Det originale pantebrev/udskrift af digital tinglysning
  • Evt. pantsætningsaftale
  • Rykker- og påkravsskrivelser til pantedebitor.

Omkostningerne ved en tvangsauktion pålægges som udgangspunkt pantedebitor.