• SVEGA Advokatinkasso Når pengene skal hjem
  • SVEGA Advokatinkasso Når pengene skal hjem

Almindelig inkasso

Inddrivelse af udestående fordringer er en væsentlig del af vores forretning
 

læs mere

Ejer- og Andelsforeninger

Inddrivelse af foreningers tilgodehavender kræver særlig ekspertise

 

læs mere

Forsyningsselskaber

Forsyningsselskaber har ofte brug for afbrydelse af forsyning hos dårligere betalere.

 

læs mere

Huslejeinkasso

Betales lejen ikke, kan det være nødvendigt at sætte lejeren ud

 

læs mere

Pantebrevsinkasso

Har kreditor pant, kan tvangsauktion være nødvendig

 

læs mere

Tvangsauktion

Inden begæring af tvangsauktion, er en juridisk vurdering vigtig

 

læs mere

SVEGA ADVOKATINKASSO A/S | Gl. Strand 44 | 1202 København K
Tlf.: +45 33 63 74 14 | Fax: +45 33 63 74 01 | CVR nr. 32 28 55 70 | Klientkonto reg.nr. 0890 konto 2087746
IBAN: DK1408900002087746 Swift: HANDDKKK

 

Cookies

Network Media Hjemmeside fra
Network Media