slide1
SVEGA Advokatinkasso - Når pengene skal hjem.
slide2
International Inkasso
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2015 JoomlaWorks Ltd.

Overvågning

Ingen gæld bør glemmes.

SVEGA ADVOKATINKASSO A/S behandler i dag et større antal overvågningssager med
og uden fundament (dom, frivilligt forlig, skylderklæring, gældsbrev, betalingspåkrav
mv.). De kvalitetsmæssigt bedste skyldnere lokaliseres ved løbende at screene sagerne
for ændringer via offentligt tilgængelige oplysninger på skyldnerne i RKI, tingbogen, og
Debitor Registret.

Sagerne behandles efter principperne om ”best practice”, hvor sagerne ud over de
løbende henvendelser til/fra skyldner vurderes individuelt med henblik på næste skridt,
baseret på indhentede oplysninger samt eventuelle betalingserfaringer fra andre sager.
I det omfang der ses indikationer på ændret livsgrundlag, som kan indebære bedre
restanceinddrivelsesmuligheder, tager SVEGA ADVOKATINKASSO A/S fornyet kontakt til
skyldneren med henblik på afklaring af vedkommendes betalingsmuligheder.

Følgende skridt kan være en del af overvågningsprocessen:
Inkassobrev/opgørelse med orientering om at sagen genoptages.
Betalingspåkrav eller fundament indleveres til fogedretten.
Registrering i RKI.
Ved fundament tillige mulighed for registrering i Debitorregistret.
Telefoniske og skriftlige henvendelser.
Kampagner – tilbud om rentestop, akkorder mv.
Løbende tjek og opdateringer via RKI, Debitorregistret og Tingbogen.
Evt. konsulentbesøg – dog kun ifølge aftale med fordringshaver.

Hvilke skyldnere der med udbytte kan præsenteres for kampagnetilbud vurderes ud fra
et bredspektret informeret grundlag.

SVEGA ADVOKATINKASSO A/S har god erfaring med at tilbyde skyldnere sletning i RKI,
når der er betalt f.eks. 3 afdrag eller et større samlet afdrag og skyldner forpligter sig til
fortsat afvikling af gælden. I perioder op til kravets forældelse tilbydes dekorter på op til
50 % af det skyldige beløb. Satsen varierer alt afhængigt af, hvornår kravet forældes.

Såfremt en sag efter overvågningsperioden afsluttes, uden det har været muligt at
inddrive beløbet, afholder SVEGA ADVOKATINKASSO A/S selv eventuelle omkostninger,
salærer og positive udlæg i overvågningsperioden.

Resulterer sagens behandling i hel eller delvis betaling fra skyldner, dækkes forlods
positive udlæg, salærer og omkostninger, som SVEGA ADVOKATINKASSO A/S måtte have
afholdt i overvågningsperioden. Af det resterende beløb afregnes 60% til fordringshaver.

SVEGA ADVOKATINKASSO A/S er i sager, der behandles som overvågningssager på
”no cure – no pay” vilkår, alene forpligtet til at fremsende et krævebrev til skyldner.
SVEGA ADVOKATINKASSO A/S er i forbindelse med sådanne sager bemyndiget til at indgå
enhver form for forlig med skyldner, herunder akkordaftaler.

 

Ansvarlig partner: Christian Steen Laursen

Advokat: Henrik Drewes Rasmussen