slide1
SVEGA Advokatinkasso - Når pengene skal hjem.
slide2
International Inkasso
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2015 JoomlaWorks Ltd.

Fakta

 

Værd at vide om inkasso!

Hvad er en inkassosag?

En inkassosag er som udgangspunkt en sag, hvor der ikke er tvivl om berettigelsen eller størrelsen af det skyldige beløb og hvor sagen således alene drejer sig om debitors betalingsevne og vilje.

Modsat egentlige retssager eller tvistsager, hvor der er en reel uenighed om, hvor vidt eller hvor meget der skyldes, ligesom en sag, der starter som inkassosag, kan udvikle sig til en egentlig retssag, hvis debitor uventet bestrider berettigelsen af kravet.

Rykkerskrivelse og rykkergebyrer

Der kan lovligt kræves op til kr. 100,00 for op til 3 rykkerskrivelser for samme restance forudsat, at der går mindst 10 dage mellem hver rykker.

SVEGA ADVOKATINKASSO A/S anbefaler, at der maksimalt sendes 2 rykkerskrivelser.

Første rykkerskrivelse sendes 8-14 dage efter forfaldsdagen, og bør indeholde en opfordring om at tilgodehavendet betales inden 5 dage fra dato.

Såfremt debitor ikke reagerer herpå, sendes anden rykker på 12. dagen, regnet fra datoen for den første rykkerskrivelse. Anden rykker skal indeholde trussel om inkasso. Se gyldig formulering nedenfor.

Inkassovarsel

Udgangspunktet i inkassosager er, at kreditors omkostninger med sagen kan opkræves hos skyldner.

Det kræver dog, at der forinden er afgivet gyldigt inkassovarsel. Inkassovarslet skal indeholde en 10-dages betalingsfrist, ligesom debitor skal gøres opmærksom på, at manglende overholdelse af fristen medfører, at kravet sendes til inkasso med deraf forbundne omkostninger.

Inkassovarslet bør formuleres således:

"Såfremt det skyldige beløb ikke er indbetalt hertil senest 10 dage fra dato, vil kravet uden yderligere varsel blive taget til inkasso, hvorved De/du påføres yderligere omkostninger."

Kompensationsbeløb

I erhvervsforhold kan kreditor, såfremt en fordring har forfald efter den 1. marts 2013, pålægge debitor et kompensationsbeløb på kr. 310,00.

Retten til kompensationsbeløbet kan ikke fratages kreditor ved aftale eller handelsbrug eller anden sædvane.

Men det er op til den enkelte kreditor at bestemme, om han ønsker at benytte sig af retten. Beløbet kan kræves i tillæg til rente efter forfaldsdagen. Kompensationsbeløbet forfalder til betaling, uden at det er nødvendigt at sende en rykkerskrivelse til debitor. Debitor skal ikke betale beløbet af egen drift, men kun efter påkrav. Det anbefales, at kompensationsbeløbet fremgår af almindelige betingelser eller af en ordrebekræftelse.

Rentesats

Som følge af seneste ændring af renteloven pr. 1. marts 2013 gælder der to rentesatser afhængig af fordringens forfaldstidspunkt.

For fordringer med forfald før den 1. marts 2013:

Det er uden aftale og med hjemmel i rentelovens regler muligt at kræve rente med p.t. 7,20 % pro anno.

Rentesatsen fastsættes på baggrund af Nationalbankens officielle udlånsrente, kaldet ”referencerenten”, der p.t. er 0,20 % med et tillæg af 7 %.

For fordringer med forfald efter den 1. marts 2013:

Det er uden aftale og med hjemmel i rentelovens regler muligt at kræve rente med p.t. 8,20 % pro anno.

Rentesatsen fastsættes på baggrund af Nationalbankens officielle udlånsrente, kaldet ”referencerenten”, der p.t. er 0,20 % med et tillæg af 8 %.

Rentesatsen ændres for begge satser henholdsvis den 1. januar og 1. juli hvert år, hvilket betyder, at rentesatsen er fast for 6 måneder af gangen. Oplysning om rentesatsen findes på Danmarks Nationalbanks hjemmeside: http://www.nationalbanken.dk

Det er selvfølgelig muligt i erhvervsforhold at opkræve en højere renter end den ovenfor gældende. Såfremt der kræves en højere rente, bør dette fremgå af en ordrebekræfte, alm. betingelser, mv.

Forrentningstidspunktet

Hvis ikke andet er aftalt, kan rente som udgangspunkt beregnes 30 dage efter fakturadato. Såfremt betalingsfristen er mere end 30 dage, kan der kræves rente fra forfaldsdagen.

Det kan aftales, at forrentning skal ske fra et tidligere tidspunkt end 30 dage efter forfaldsdagen. Det er dog ikke nok at anføre en tidligere forrentning på sin faktura, men vilkåret bør fremgå af almindelige betingelser eller af en ordrebekræftelse.

Hvordan forløber en inkassosag hos SVEGA ADVOKATINKASSO A/S?

For illustration af normalforløbet i en inkassosag, klik her